22 digte om døden, sorgen og de tanker der følger med

Døden er ofte en svær ting at forholde sig til og en svær ting at komme over. Digte om døden kan i den forbindelse være et godt værktøj til at forstå døden og hjælpe dig igennem sorgen. Digte om sorg og død kan gøre emnet mere håndgribeligt, og dermed gøre det lettere at snakke om og acceptere på trods af en uacceptabel situation. Dermed er de et godt redskab til at bearbejde døden og savnet til den afdøde.

Digte om død kan hjælpe med at give en bedre forståelse af livet, og måske især livet efter, at man har mistet en. Det kan også være et godt redskab, hvis du frygter døden. Ved at få en større forståelse for emnet, kan døden blive mindre skræmmende og nemmere at se i øjnene.

Digte om døden og den ubeskrivelige sorg

 

1.

Tag mig væk, hvisker jeg.
Paradis kun et blink væk
Efterdøden kalder mit navn
Skal jeg vente til en anden dag?

Palle Lykke Ravn

2.

Jeg er saa glad, saa sjæletro,
I Klarhed Alt jeg skuer;
Paa hvert et Hjerte tør jeg troe,
Og ingen Sorg mig truer.
I Dødens Stund saa lys og kort
Nu Hjerterne jeg kjender.
O, gid jeg kunde kysse bort
Hver Taare, som her brænder

H. C. Andersen

3.

Ingen spørger én, når man vil ind, ingen når man vil ud

Søren Kierkegaard

4.

Han aad og drak, var aldrig glad;
Hans Støvlehæle gik han skieve;
Han ingen Ting bestille gad,
Tilsidst han gad ei heller leve

Johan Herman Wessel

5.

Døden? Nå,
dén? Dén
optager mig ikke
særligt. Højst
80% af tiden. Og jeg
skærer stadig ned

Dan Turell

6.

Hvorfor skal vi bekymre os for døden? Livet har jo så mange vigtige opgaver som skal løses først

Konfutse

7.

Dødsenglen flyver i slimet Ham
Atter om Land og Rige.
Frygten er død; mit Hjerte fornam:
Hvad har vel Døden at sige?
Død er et Skridt kun videre frem,
Opad det gaaer gjennem Smerte;
Gud har beredt os det herligste Hjem;
Ei døer vor Aand og vort Hjerte:
De, som alt her i Øinenes Glar
Viste den Skikkelse, Sjælen har,
Sjælen, der lever og virke vil,
Naar ei vor Jord og dens Stjerner er til

H. C. Andersen

8.

Livet er en stor overraskelse. Jeg kan ikke se, hvorfor Døden ikke skulle være endnu større

Vladimir Nabokov

9.

Jeg havde et mareridt i nat
Den lille dreng var blevet alene
Væk var hans mor og far
Ene og forladt stod han tilbage
Savnede trygheden
Varmen og glæden
Følte sig kold og uden værdi
Helt uden betydning

Palle Lykke Ravn

10.

Du behøver ikke at ængstes ved tanken om døden. Det frygteligste af alle onder, døden, betyder overhovedet intet for os, for når vi er, så er døden ikke, og når døden er, så er vi ikke

Epikur

11.

Som han sa’e på dødslejet,
den Gamle: ’Dét
var Satans! Og jeg
der altid har regnet med
dét bare skete for
de andre fjolser

Dan Turell

12.

Den, som dør, betaler hele sin gæld

William Shakespear

13.

Den største Forandring, jeg med Aarene føler er at jeg nu mere end før tænker på Døden og gør det med Alvor, men ikke med Frygt, og det kan De se deraf, at jeg paa en humoristisk Maade kan forestille mig min Begravelse

H. C. Andersen

14.

Døden er en brutal afbrydelse af den betydningsfulde sætning, man livet igennem prøvede på at udtrykke. Ingen når at fuldføre den

Tove Ditlevsen

15.

Slet det Onde med det Gode,
bær det Bitre med det Milde
– her paa Dødens kolde Klode
naaede ingen, hvad han vilde

Johannes Jørgensen

16.

Se, jeg mødte paa en Gade
Døden … aah saa skøn at se,
brune sommerlige Lokker,
en Skønjomfrus Hud, som Sne.
„Lad mig leve“ bad jeg Døden
i mit unge Hjertes Vé

Sophus Claussen

17.

I skulle leve
jeres tid var nu
bedsteforældre og glæde
børnebørn løbene om jeres ben
tid til roserne i haven
tid til hinanden
en smule fred
en smule lykke
glædesråb og latter
sang og jubel
flaget højt på flagstangen
kaffe og kage derhjemme om søndagen
Tiden hvor I
kære mor og far
skulle have haft en god tid

Palle Lykke Ravn

18.

Om lidt blir her stille
om lidt er det forbi
fik du set det du ville
fik du hørt din melodi

Forladt og alene
danser cirkusprinsessen rundt
går i stå på sin line
i et sanseløst sekund

Om lidt, om lidt er vi borte
vi ses måske igen

Kim Larsen

19.

Sig nærmer tiden, da jeg må væk,
jeg hører vinterens stemme,
thi også jeg er kun her på træk
og haver andensteds hjemme.

Jeg vidste længe, jeg skal herfra,
det hjertet ikke betynger,
og derfor lige glad nu og da
på gennemrejsen jeg synger.

Jeg skulle sjunget lidt mer måske –
måske vel også lidt bedre,
men mørke dage jeg måtte se,
og storme rev mine fjedre

St. Blicher

20.

Minder om jer vælter ind over mig
som tidernes konstante forandring
minder jeg holder så tæt i mit hjerte
følelser der altid vil leve, mindet om jer

Palle Lykke Ravn

21.

Hun var en Qvinde af et sjeldent Værd,
Det Skjønne med sit Hjerte hun omfatted’,
Skjøndt gammel, fulgte hun de Unges Færd,
Det Gode i det Ny’ hun kjærligt skatted

H. C. Andersen

22.

Man kan aldrig være sikker med døden… For man er jo ikke til stede, så man ved, når det er sket

Andy Warhol

Vi håber, at digtene kunne sætte ord på dine følelser

Ved mindehøjtaler og begravelser kan digte om døden være en nemmere måde at få sagt de ting, du ikke selv kan sætte ord på. Samtidig kan det skabe lidt distance på en smuk måde. Det sårbare emne kommer lidt på afstand, når det er sat op som et digt.

Ofte bliver de svære ting pakket ind i billedsprog, rim og metaforer, hvilket gør det mere håndgribeligt og dermed et godt værktøj, når dine egne følelser kan blive for stærke, og derfor skinner for meget igennem. Korte digte om døden kan også være en god idé til en gravsten eller til som mindeord i avisen.

Leave a Comment