H.C. Andersen digte: Her er 25 af hans bedste digte

H.C. Andersen er uden sammenligning én af Danmarks mest kendte forfattere. Han levede fra 1805 til 1875 og var også meget kendt i udlandet. Kort forinden hans død, blev han i England kaldt for ”den største nulevende forfatter”.

H.C. Andersen er oftest kendt og husket for hans eventyr såsom Den grimme ælling, Den lille havfrue og Pigen med svovlstikkerne. Han udgav selv i alt 156 eventyr. I udlandet slog hans romaner mere igennem. Han opfandt tingseventyr, som udspringer af kunsteventyr, hvilket var dem, han skrev flest af. Det menes også, at det er ham, der opfandt det flettede julehjerte.

Der er opført flere statuer til ære for H.C. Andersen bl.a. Fortælleren i Kongens Have, den verdenskendte Den lille havfrue på Langelinie og en hel masse andre eventyrstatuer i Odense. Desuden er hans barndomshjem i Odense i dag lavet til et museum til ære for ham sammen med andre attraktioner såsom Fattigmandsskolen, han gik på.

25 digte af H.C. Andersen

1.

Fjerne Lande, fjerne Have, seer han dybt dernede staae,
Dog imellem Jord og Himmel underlig han længes maa.
Over Skyen, høit deroppe, Hjertet vil mod Jorden ned,
Og fra Jorden vil det atter søge hist, hvad det ei veed.

2.

Livet er det dejligste eventyr

3.

See Solen blusser saa elskovsrød!
Den lægger sit Hoved i Bølgens Skjød.
Dog, hvem kan skildre det ret med Ord!
Tilbedende tier den hele Jord,
Kun Blomsterne nikke i Vinden,
De kysse hinanden paa Kinden

4.

Der gives mennesker, som kun en eneste gang i deres liv ser lykken, men se den gør vi alle

5.

Ideer kommer ligesom kyllinger, den ene oven på den anden

6.

Nu er det den deilige Juletid,
deiligst dog hjemme i Norden;
sneen ligger der skinnende hvid,
stjernerne blinke som i Jesu Tid,
julelys sees rundt om Jorden.
aaret ender med Børnenes Fest;
ret være Barn er dog allerbedst,
barn i Hjerte og Barn i Handling,
skee saa i Gud den store Forvandling
til større Prøvelse, Glæde og — Vee!
nytaar! Hvad ruller Du op at see? —
herre! Det Bedste: Din Villie skee

7.

At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man ha’

8.

Naar Svanen synger sin sidste Sang,
Den synger om de grønne Øer,
Om Kjæmpegrave paa Kløvervang,
Om Skovomkrandste stille Søer;
Den Strand, hvor Havfruen i Maaneskjær
Forkynder høit hvad Stort sig rører her.
Havet har fortalt
Smukt til Svanen Alt; —
Og dette Land, det kaldes Danmark

9.

En lille fjer kan nok blive til fem høns

10.

Kjøbenhavn, Du livsglade By,
Gammel og dog saa ung og saa ny!
Ingen kan bedre end Du vise frem
Mangt et velsignet, hyggeligt Hjem.
Holbergs Scene Du reiste igjen,
Du har en Guldskat i Thorvaldsen;
Du giver Læsning fra Kæmpegraven,
Oldtid ristet i Runestaven

11.

Vor tid er eventyrets tid

12.

Et Tællelys brænder i stagen smukt,
Selv skærer han Aftensmaden;
Det er saa silde, hans Dør er lukt,
Kun Vægteren sværmer paa Gaden;
Lad ham kun sværme i blaa Talar,
Det rager Studenten jo ikke,
Han stirrer saa taus gjennem Rudens Glar,
Seer Stjernerne blinke og nikke

13.

Hvor strålede hendes ansigt! Det var glæde! Intet vokslys kan stråle som to barneøjne

14.

En Hustru smykker Huset som en Ranke,
Hun rækker Manden Livets bedste Viin,
Hun styrker og begeistrer tidt hans Tanke,
Hvert Smiil af hende blev en Rose fiin;
Hun deler hver en Hjertets Byrde trolig,
Hun er hvad Englen for Tobias var,
En ædel Hustru blev i hver en Bolig
Den bedste Skat, som Husets Eier har

15.

Man går først så gruelig meget ondt igennem, og så bliver man berømt

16.

Jeg elsker Vennen, høit som Himlens Blaa.
Og Qvinden – ja! een eneste jeg saae,
Og hun var Brud – det var jo ret en Lyst.
Jeg elsker denne Længsel i mit Bryst.
Jeg elsker Graven med sin dybe Fred,
Og Tanken om den store Evighed

17.

Ei Sølv, ei Guld man finder der,
Men To, som har hinanden kjær,
See! Kys og Smiil paa Læben leer,
Og Øiet Sjælen seer!
De tale ei det mindste Ord,
Glemt er den hele, store Jord,
Med Kamp og Smerte, Fryd og Fred,
Thi her boer Kjærlighed

18.

Herskere i Aandens Rige
Er’ Studenterne forvist!
Aander maae fra Graven stige
For vort Snilles Ønskeqvist.
Folkeslægter, sjunkne Throner,
Hver en Heros, hver en Gud,
Ja, selv Romas Legioner
Reises atter paa vort Bud.
Gives der en bedre Vei?
Nei.
Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei!

Skaal for gamle Danmarks Rige!
Skaal for Aandens Palme her!
Skaal for hver en trofast Pige,
Der har ret Studenten kjær!
Skaal for hende Hjertet drømmer,
Men som Læben dølge maa!
Høit i Toner Glæden strømmer,
Hver en Skygge svinde maa!
Gives der en bedre Vei?
Nei.Ingen Stand er som Studentens,
Han har valgt den bedste Vei!

19. 

Hvor ord svigter, taler musikken

20.

Da reiste Morten Lange sig, man saae hans Øie spille,
Dog Glæden ei jeg skildre kan, thi vil jeg tie stille.
— Ved Julegrød og Gaasesteg han glemte Nattens Qvide,
Og lille Ane sad som Brud ved Morten Langes Side

21.

Du kommer som Digtningens gode Aand
Og lægger paa den Velsignelsens Haand;
Du virker med Hjertet og med Humeuret,
Lunet straaler i Skjønhedssløret

22.

I Kurven, paa Ballet, i Dands og i Leg
Jeg nynner saa sagte dette:
Fugl Phønix er i det ene Æg;
Men see nu, Du finder det rette

23.

Død mand er god gødning

24.

Naar efter Aar og Dage
Saa mangt et Lys er brændt,
Staaer end i denne Stage
Erindrings-Lyset tændt.
Just deri ligger Kraften,
Som hver Erindring har.
Fra denne Juleaften
Dets Lue skinne klar

25.

Det er som den friske Rose,
Det er som den modne Frugt,
Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,
Og saa har det Tonernes Flugt

Hvad synes du om de 25 H.C Andersen digte?

Mange af H.C. Andersens digte og sange er skrevet til deciderede lejligheder. Han har skrevet digte og sange til, når man bliver student, til brylluppet, til fødselsdage, til jubilæum, osv. Hans digte har ofte en morale eller sandhed, ligesom hans eventyr, og de kan dermed også være lærerige.

Alle kender og elsker H.C. Andersens digte, eventyr og sange, så det er en sikker vinder at genbruge hele eller dele af hans værker til festlige lejligheder. Læs et afsnit op af én af hans eventyr. Det kan f.eks. være Den grimme ælling i talen til en 18 års fødselsdag, hvor fødselaren snart flyver fra reden, eller brug andre passende citater i talen eller i kortet til forskellige anledninger.

Leave a Comment