Home Kloge ord digte 24 digte om venskab og det at holde sammen og have hinanden som venner